Bemutatkozás

A Millennium Custodia Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évben alakult. Társaságunk alakulásától Építményüzemeltetés szolgáltatást nyújtott, majd 2020. évben profil váltást követően nyújtott be pályázatot az új Felszámolói Névjegyzékben történő felvételre. Társaságunkat a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a Felszámolói Névjegyzékbe bejegyezte.

Társaságunk a 2021. évben történt Felszámolói Névjegyzékbe való felvételét követően kizárólag felszámolási-, végelszámolási-, csődgondnoki- és vagyonrendezői tevékenységet lát el.

Társaságunk az illetékes törvényszékek kijelölése alapján három Ítélőtábla illetékességi területén, tehát az ország jelentős részén látja el a fentiekben meghatározott feladatokat.

Budapesti székhelyünk mellett feladatainkat Egerben és Siófokon meglévő fióktelep irodáinkkal végezzük.

Társaságunk munkatársai közgazdász-, illetve jogi szakvizsgázott és felszámolási- és vagyonfelügyeleti szakképesítéssel rendelkezők, akik gazdasági-, illetve jogi-, továbbá speciálisan felszámolási- és vagyonfelügyeleti szakterületeken több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek.  

Cégünk jelenleg három fő felszámolóbiztossal, egy fő könyvvizsgálóval, egy fő jogi szakvizsgát tett jogásszal, illetve egy fő közgazdász szakemberrel biztosítja az ügyeink szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátását. Ezen feladat ellátáshoz nélkülözhetetlen azon további négy kollegánk lelkiismeretes és szakszerű munkája, akik a feladatellátással felmerülő napi adminisztratív és egyéb feladatokat, így különösen az eljárásokban megjelenő ügyfelekkel, hatóságokkal való napi kapcsolattartást is ellátják.

Társaságunk szakember gárdájának és alkalmazottainak folyamatos továbbképzéséről, szakmai képzéséről folyamatosan gondoskodunk.

Tevékenységünket a mindenkor hatályos jogszabályok, illetve elsődlegesen a hitelezők érdekét szem előtt tartva végezzük, azonban fontosnak tartjuk azt, hogy amennyiben az a hitelezők érdekével nem ellentétes, úgy a reorganizáció, egyezségkötések révén az adósi érdekek se szenvedjenek csorbát. Mindezek mellett társaságunk azon dolgozik, hogy az eljárásokban illetékes törvényszékek és hatóságok munkáját a jogszabályok szerinti elősegítése.

A cég rövidített elnevezése: Millennium Custodia Kft.

A cég székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.

Fő tevékenység: 8299'08 M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

A cég fióktelepei:

A társaság Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál vezetett cégjegyzékszáma: 01-09-349554

A cég ügyvezetője: Ignácz Renáta ügyvezető (vezető tisztségviselő)